„Химколор АД е създадено през 2007 г. Основната дейност е производство и търговия с продукти от химическата промишленост. За своето кратко съществуване дружеството се утвърди с качеството на своите продукти и зае достойно място на пазара.

„Химколор АД е разположено в северната зона на Първомай и е оборудвано с модерна апаратура и машини.

„ХимколорАД е член на Камарата на строителите в България.